Ukidanje podrške za aplikacije treće strane u okviru Instagrama

Instagram traži načine da smanji svoj aplikacioni programski interfejs, a deo ovih pokušaja uključuje isključivanje podrške za pristup aplikacijama kada je reč o Instagram feedovima ostavljajući aplikacije treće strane van cele priče.

Instagram planira da počne da pregleda nove i trenutne aplikacije od 3. decembra. Vlasnici postojećih aplikacija moraju da prijave svoj softver do 1. juna naredne godine, što je značajan datum i zbog toga što će od tada Instagram zatvoriti svoje konekcije za feedove.