Dostupna varijanta Instagram iOS aplikacije za višestruke naloge

Instagram-ova aplikacija za višestruke naloge za iOS operativni sistem dostupna je od danas, ali upgrade na najnoviju verziju nije garancija da će korisnici imati pristup ovoj opciji, mada ako je dostupna onda se ona nalazi u okviru profilne strane gde se nalaze opcije i Add Account stavka.

Oni koji imaju opciju imaće i priliku da uživaju u višestrukim nalozima u okviru ove društvene mreže. Ovo je odlično rešenje za sve one koji upravljaju ličnim i profesionalnim Instagram nalozima.