Nove opcije slanja fotografija i poruka uz Instagram Direct 7.5

Unapređeni Instagram Direct, verzija 7.5 za iOS i Android donosi mogućnost slanja sadržaja direktno iz feed-a u vidu direktne poruke, što eliminiše potrebu za tagovanjem, pruža i mogućnost brzog odgovora grupi korisnika slanjem selfi fotografije na koju prijatelji mogu odgovarati tekstualnom porukom.

Instagram je omogućio i komentare u nizu i imenovane grupe, čime se akcenat stavlja na konverzaciju, a ne na višestruke fotografije, a osećaj je sličan kao kod četa matične Instagram kompanije, Facebook.