Prethodna zaposlenja vidljiva na početnoj strani FB profila

Facebook je protekle nedelje načinio nekoliko izmena koje se odnose na način na koji se prikazuje profil korisnika pa tako sada u okviru početne stranice profila korisnika se pored mesta na kojem je korisnik trenutno zaposlen stoji i informacija o prethodnim zaposlenjima osobe čiji profil je u pitanju.

Facebook navodi da nije činio nikave izmene u okviru podešavanja privatnosti, već su jednostavno načinjene izmene u načinu prikaza početne strane. Srećom, korisnici mogu da ove opcije uklone tako da drugi ne mogu da ih vide samo je potrebno da uđu u Intro sekciju i otčekiraju sve ono što žele da sakriju.