Predlaganje prijatelja na osnovu vaše lokacije u okviru FB

Facebook je u okviru svog zvaničnog bloga objavio da prilikom predlaganja ljudi sa kojima biste mogli da ostvarite kontakt, uzima u obzir vašu lokaciju, pa tako ne treba da bude nimalo neobično ukoliko dobijete predlog za kontakt na osnovu toga gde ste bili.

Naravno, ova kompanija posebno naglašava činjenicu da ovo nije jedini kriterijum koji se uzima u obzir prilikom predlaganja prijatelja te da se takođe u obzir uzima lista zajedničkih prijatelja ali i informacije o zaposlenju.Informacija o lokaciji vašeg telefona već govori o tome koje prodavnice posećujete pa nije neobično to što se sve veći broj korisnika o svemu izjašnjava kao o povredi privatnosti.