Lakša Google Now kontrola informacija preko Explore Interests

Google je počeo sa testiranjem nove „Explore Interests“ karakteristike za Google Now koja će korisnicima olakšati kontrolisanje informacija koje se prikazuju preko mobilne aplikacije, kao i onih informacija za koje korisnici ne žele da budu praćene.

Na taj način će korisnici imati veću kontrolu nad vrstom informacija koje Google prati te će olakšati saopštavanje Google koje su to informacije o kojima želite da budete detaljnije obavešteni, a na raspolaganju će biti šest kategorija: sport, TV, filmovi, muzika, ljudi i berza.