HP predstavio super brzi 3D štampač

HP je najavo svoju novu tehnologiju i 3D štampač za koji se nada da će da izvršii revoluciju u industriji. Ova masivna mapina nije namenjena za pojedinačnu u potrebu u domovima korisnika već je reč o aditivnoj proizvodnji. Korišćenjem nove tehnologije koju HP naziva „MutiJet Fusion“ kompanija navodi da je štampanje sada postalo proces koji traje samo nekoliko časova, za razliku od ranijih uređaja kod kojih je trajalo danima. Kompanija navodi da ovaj novi štampač će radikalno da smanji vreme i troškove 3D štampanja. MultiJet Fusion radi širenjem praškastog materijala širom oblasti gradnje modela. Zatim agens za fusiju se primenjuje koristeći bar za boje.