Ažurirana verzija Leap Moption Orion beta klijenta

Kompanija Leap Motion je izdala update za Orion beta klijent i SDK za koji se navodi da rešava probleme vezane za stabilnost u okviru Leap Motion servisa i Unity razvojne platforme koje su prijavili korisnici prilikom korišćenja.

Orion Beta verzija 3.11.1+39958 uključuje popravku za krah koji se može dogoditi kada se pokrene funkcija automatske orijentacije Leap Motion kontrolera nakon diskonektovanja i ponovnog povezivanja uređaja. Kompanija takođe navodi da su obezbeđene određene popravke za UnityEditor, uključujući onu u okviru koje je Leap Motions servis prestajao da komunicira sa kontrolnim panelom kada je Unity zatvoren.