Android Studio 2.0 olakšava razvoj aplikacija, promene čini trenutnim

Google je objavio najnoviju verziju svog Android Studio 2.0 alata za kreiranje Android aplikacija koji je dostupan preko Canary kanala i koji donosi novu opciju koja omogućava da napravite promene u okviru aplikacije na vašem računaru i da trenutno vidite rezultate te promene.

Takođe, najnovije izdanje donosi potpuno novi GPU Profiler alat koji može da OpenGL ES razvoj načini značajno jednostavnijim. Android studio pakuje promene za svaki naredni build aplikacije tako da emulator trenutno te promene implementira i čini ih dostupnim.