Unapređena verzija Android Studio donosi Instant Run opciju

Android Studio je platforma koja omogućava programerima da grade aplikacije za Android operativni sistem, a pre nekoliko nedelja kompanija je najavila update na verziju Android Studio 2.0 pri čemu nova varijanta pored standardnih unapređenja i manjih popravki nova platforma uključuje i Instant Run karakteristiku koja omogućava da vidite trenutno promene načinjene u kodu.

Takođe, sada je uključen i GPU Profiler koji nudi bolji grafički preview. Sada preview verzija novog emulatora nudi mogućnost isprobavanja koda zajedno sa novim Android Debug Bridge (ADB).