APC Back-UPS ES BE700-GR

Dodajte ovom uredjaju da ima prenaponsku zastitu sa rangom snage od 310 J Izvor: http://www.apc.com/resource/include/techspec_index.cfm?base_sku=BE700%2DGR