Vivaldi pokreće omiljene ekstenzije

Vivaldi, pretraživač za čiji je razvoj zadužen Jon von Tetzchner, nekadašnji izvršni direktor kompanije Opera, dobio je upgrade koji podrazumeva novu karakteristiku. Ovo je četvrti Preview Build ovog pretraživača, a kompanija očekuje da će biti i poslednji pre nego što pretraživač zvanično uđe u beta verziju. Najvažnija nova karakteristika je mogućnost korišćenja Chrome ekstenzija koje se mogu instalirati direktno preko Chrome Web Store servisa. Pored toga, ovu verziju odlikuje i veliki broj manjih izmena uz nove mogućnosti optimizacije, uključujući i četiri teme.