Unapređena verzija softvera za kreiranje virtuelnih mašina

Oracle je izdao VirtualBox 5.1, novu glavnu verziju svog open source alata za virtuelne računare namenjenu Windows, Mac i Linux računarima koja omogućava da pokrenete virtuelni personalni računar u okviru softverskog okruženja.

Verzija 5.1 donosi unapređene performanse, unapređeno prijavljivanje bugova kao i logovanje, širu podršku za veći broj različitih USB uređaja, multikanalni zvuk, emulaciju flash skladištenja kao i bolju integraciju u Linux. Takođe, nova verzija bi trebalo da donese i značajno bolje performanse kada je reč o virtuelnim mašinama sa višestrukim procesorskim jezgrima.