Unapređena S Health aplikacija donosi uporedne rezultate

Samsung je unapredio S Health aplikaciju izmenom rasporeda i izgleda i načinio je lakšom za upotrebu pa sada korisnici na daleko jednostavniji način mogu da upoređuju svoje fitnes rezultate sa prijateljima, a tu je i novi servis Ask Experts.

Glava promena je zamena jedne S Health komandne table sa tri taba – Me, Together i Discover, dok je dodavanje pomenutog servisa najinteresantniji aspekt unapređenja u okviru kojeg se korisnici mogu konsultovati sa različitim stručnjacima i profesionalcima po pitanju vežbi.