SanDisk Wireless Flash drajv

SanDisk je proširio njihovu ponudu kada je reč o mobilnim skladišnim rešenjima predstavljanjem novog, bežičnog mobilnog flash drajva koji nosi naziv SanDisk Connect Wireless Stick. Ovaj bežični flash drajv omogućuje jednostavnu razmenu, prebacivanje i pristup fotografijama i video sadržajima između različitih mobilnih uređaja i računara. SanDisk Connect Wireless Stick može da radi sa pametnim telefonima, tablet računarima i računarima. Novi drajv korisnicima omogućava bežični pristup medijima ili prebacivanje velikih fajlova, čuvanje i razmenu fotografija i video sadržaja ili streaming HD video ili muzičkih sadržaja na i sa mobilnih uređaja.