Promena fokusa kompanije Cyanogen, fokus na aplikacije

Kompanija Cyanongen izgleda prolazi kroz velike promene svog poslovanja kao i fokusiranja na ono što će raditi u budućnosti obzirom da se na osnovu citata nekoliko izvora iz celog sveta može zaključiti da kompanija otpušta značajan deo svoje radne snage.

Prema trenutnim informacijama oko 20 odsto radnika kompanije jeste ili će biti otpušteno ali se sa sigurnošću ne može reći da li je to konačan broj. Sa druge strane jedna od informacija koja figuriše je da će Cyanogen da se umesto kreiranja prilagođenih verzija Androida u budućnosti da se foksuira na kreiranje aplikacija za Android.