Google gasi Chrome aplikacije za Windows, Mac i Linux od 2018

Tri godine nakon predstavljanja specijalnih aplikacija koje se pokreću u okviru Chrome pretraživača, Google je najavio njihovo uklanjanje iz Windows, Mac i Linux operativnih sistema početkom 2018. godine.

Aplikacije su dostupne u dve verzije: Hosted Apps, koje su u suštini Web aplikacije koje se mogu instalirati i Packaged Apps, koje su bliže tradicionalnim aplikacijama, kao što su one koje se mogu pronaći u okviru iOS App Store ili Google Play Store. Njihovo eliminisanje biće postepeno pa će od kraja ove godine nove Chrome aplikacije biti dostupne samo na Chrome OS.