Bolji pregled maloprodajnih mesta preko Google Maps na ITsvet

Veliki broj proizvoda, radnji i maloprodajnih mesta čini gotovo nemogućim videti kompletnu sliku gde se može tačno željeni proizvod kupiti.

Od sada možete, za svaki proizvod zasebno, videti na kojim lokacijama je dostupan za prodaju ili poručivanje. Opcija se nalazi u gornjem desnom uglu iznad cenovnika na stranici samog proizvoda.