Veritas u sklopu svoje Enterprise Data Services platforme isporučuje hibridnu IT tehnologiju za VMware

Veritas Technologies, svetski lider u zaštiti podataka preduzeća i softverski definisanim skladištima (podataka), danas je najavio dostupnost svoje Enterprise Data Services (EDS) platforme za VMware okruženja koji rade unutar kompanijskih prostorija ili u bilo kom od najvećih cloud platformi uključujući Amazon Web services (AWS), Microsoft Azure i Google Cloud platformu. Veritasova integrisana rešenja omogućavaju Vmver korisnicima da upravljaju dostupnošću poslovno-kritičnih usluga na nivou aplikacije, iskoriščavajući prednost fleksibilne zaštite podataka sa granularnim “skalarnim” pristupom oporavku, bez obzira na to gde se podaci nalaze i u kom tipu “oblaka” radi VMware, a uz to stičući uvide da optimizuju upravljanje celokupnim hibridnim/multi-cloud okruženjem iz jednog pregleda.

Veritas je nedavno pokrenuo svoju platformu za usluge podataka preduzeća (EDS), koja predstavlja zaokružen skup tehnologija osmišljenih da bi se apstrahovala složenost podataka i upravljanja infrastrukturom preduzeća. Platforma pruža korisnicima dostupnost podataka i aplikacija bez premca, zaštitu podataka i uvide u podatke, omogućavajući im da upravljaju rastom podataka, da se oporavljaju od napada rensomvera (ucenjivačkog malvera), da vode operativnu efikasnost i dokažu regulatornu usaglašenost za okruženja unutar kompanijskih prostorija, virtuelnih i okruženja u “oblaku”.