Smanjenje jaza između inovacija i bezbednosti: Kompanija Kaspersky nudi novu uslugu za blockchain projekte preduzeća

Kompanija Kaspersky predstavila je novu uslugu koja pomaže organizacijama da zaštite aplikacije koje interno razvijaju, a koje su zasnovane na blockchain tehnologiji. Kaspersky Enterprise Blockchain Security uključuje procenu aplikacija koje rade na blockchain infrastrukturi i reviziju pametnog ugovora koda. Ovo rešenje pomaže velikim kompanijama da otkriju i reše bezbednosne probleme i odstupanja u poslovnoj logici pametnih ugovora dok je blockchain projekat na putu od interne inovacije do stvarnih poslovnih procesa.

Kompanija IDC predviđa da će se do 2022. godine na blockchain potrošiti 11,7 milijardi dolara, a velike kompanije očekuju tehnologiju koja će im pomoći da budu transparentnije i efikasnije dok vode velike projekte bazirane na podacima. Na primer, u aprilu 2019. godine, Societe Generale SFH izdao je prvu pokrivenu obveznicu (100 miliona evra) kao bezbednosni token na javnom blockchainu. U farmaceutskoj industriji, blockchain se koristi za praćenje lekova na putu od proizvodnje do potrošnje, čime se posmatra i razjašnjava lanac snabdevanja.