Samo bezbedan internet je dobar internet

Bezbedan i siguran internet ključni je faktor u poslovanju kompanije Huawei, istakao je Alojsijus Čijang, šef bezbednosti u ovoj kompaniji. Čijang je predstavio 15 tehnoloških rešenja bezbednosti na internetu koje se trenutno koriste i podsetio da je Huawei globalni brend koji prevazilazi granice samo jedne zemlje. „Huawei je globalna kompanija koja opslužuje kupce u 170 zemalja sveta. Širom sveta je uloženo 20 milijardi američkih dolara u istraživanje i razvoj“, rekao je Čijang.

Prema njegovim rečima, da bi se bezbednost na internetu povećala, potrebni su koordinisani napori i dobra strategija. Tokom protekle dve godine analiziran je pristup bezbednosti i privatnosti, kao i pravci u kojima idu nove tehnologije. Fokus je bio i na trenutnim i budućim izazovima sa kojima se suočavaju kupci. Kao posledica toga, poboljšani su okviri internet sigurnosti i privatnosti. Cilj je u potpunosti obezbediti digitalnu mrežu, u novonastalim okolnostima i izazovima sa kojima se svi susreću, kao što su pandemija ili prelazak na kriptovalute.