Održivi razvoj sve više u fokusu kompanije Huawei

Kompanija Huawei posvećena je smanjenju uticaja na životnu sredinu u proizvodnji, operacijama i tokom životnih ciklusa svojih proizvoda i usluga, istakla je Ketrin Čen i otkrila koji su zajednički koraci na putu ka zdravijoj budućnosti. Prema njenim rečima, ugljenična neutralnost, cirkularna ekonomija, energetska efikasnost i upravljanje otpadom predstavljaju ključne tačke održivog razvoja.

„U kompaniji Huawei verujemo u sinergiju između našeg poslovanja i ciljeva održivog razvoja. Koristimo inovativne proizvode i rešenja kako bismo pomogli industrijama da smanje potrošnju energije. Zajedno radimo na postizanju cirkularne ekonomije“, istakla je Čen prilikom online Samita odgovornog poslovanja. Zahvaljujući informacionoj i komunikacionoj tehnologiji, ušteda energije i smanjenje emisije ugljenika, u velikoj meri će doprineti da se sačuva energija širom sveta.