MediaTek prvi Ultra-low Power 800GbE MT3729

MediaTek je najavio komercijalnu dostupnost svoje MT3729 porodice proizvoda od 800 GbE (Dual 400GbE) MACsec retimer PHI-ova dizajniranih za potrebe za brzim i ultra-malim prenosom podataka u data centrima i 5G infrastrukturnim aplikacijama, pored strogih sigurnosnih zahteva ovih aplikacija. Porodica MT3729 koristi MediaTekovu 56G PAM4 SerDes tehnologiju koja je dostupna u industriji kao samostalni standardni deo (ASSP), i opremiće Tier-1 mrežnu opremu i provajdere kako bi omogućili siguran, pouzdan i brzi prenos podataka za modemsko umrežavanje infrastruktura.

Očekuje se da će potražnja za centrima podataka za 400GbE i višim umrežavanjem doživeti snažan rast do kraja 2020. godine i da će na kraju do 2024. godine predstavljati više od 25 procenata isporuka u industriji, kažu analitičari iz industrije. Porodica MT3729 idealna je za linijske kartice ili preklopne tkanine za izradu mrežnih servera, sklopki i rutera sa više terapija sa sigurnim brzinama za prenos podataka i visoko preciznim funkcijama vremenskog obeležavanja klase C-preciznosti (PTP).