Kompanije koje koriste AI i IoT prosperiraju više od konkurencije

Poslednje istraživanje kompanija IDC i SAS, AIoT – How IoT Leaders are Breaking Away, otkriva da je najvažniji pokazatelj u ostvarivanju vrednosti Internet of Things (IoT) sistema organizacije zapravo višestruka upotreba veštačke inteligencije (AI). Devedeset odsto anketiranih koji su koristili AI u svojim IoT operacijama zapazili su daleko veću efikasnost i profitablinost od očekivane. Istraživanje je takođe pokazalo da su organizacije koje koriste IoT sa AI višestruko konkurentnije od preduzeća koja koriste samo IoT - po poslovnim pokazateljima kao što su produktivnost zaposlenih, inovacije i troškovi poslovanja.

„Na osnovu ovih rezultata vidimo da organizacije koje rade sa IoT podacima shvataju da će im, ako žele da ostvare stvarnu vrednost iz podataka, biti potrebna i AI i analitika“, rekao je Oliver Schabenberger, glavni operativni direktor u SAS. „Mislim da je fer reći da su najuspešnije IoT operacije zapravo AIoT operacije.“

AIoT se definiše kao donošenje odluka uz pomoć AI tehnologija u kombinaciji sa povezanim IoT senzorom, podacima sistema ili podacima o proizvodu. AI tehnologije uključuju duboko učenje, mašinsko učenje, NLP, prepoznavanje glasa i analizu slike.

Poslovni lideri očekuju povećanje prihoda sa AIoT-om

Studija, koju su sproveli SAS, Deloitte i Intel sa istraživanjem i analizama IDC-a, intervjuisala je 450 poslovnih lidera iz celog sveta o upotrebi IoT i AI tehnologija.

Ključna otkrića uključuju:

• 79% senior lidera uključeno je u odluke IoT projekata, a 92% tih lidera kaže da vrednost AIoT nadmašuje očekivanja.

• 68% kompanija oslanja se na IoT podatke u svakodnevnom donošenju operativnih odluka putem tabela i drugih tehnologija koje ne podrazumevanju veštačku inteligenciju. Samo 12% ispitanika koristi IoT za planiranje, ali kada veštačka inteligencija nastupi - ispitanici koji koriste podatke za svakodnevno planiranje povećavaju se na 31%.

• 34% ispitanika je reklo da je povećani prihod glavni cilj za korišćenje AIoT-a. Zatim sledi poboljšanje mogućnosti za inovaciju (17,5%), ponuda novih digitalnih usluga klijentima (14,3%) i smanjenje operativnih troškova (11,1%).

• Kompanije koje su razvile AIoT mogućnosti beleže bolje rezultate u sprovođenju najvažnijih organizacionih ciljeva, uključujući mogućnost ubrzavanja poslovanja, uvođenja novih digitalnih usluga, poboljšanja produktivnosti zaposlenih i smanjenja troškova. Na primer: kompanije koje koriste IoT podatke da ubrzaju poslovanje bez AI primetile su povećanje od 32%; kompanije koje uključe AI beleže ubrzanje od 53%.

AIoT igra važnu ulogu u procesima brzog planiranja Kompanije koje se oslanjaju na IoT podatke svakodnevno dobijaju informacije na osnovu kojih donose odluke pretežno operativnog tipa (68%) koristeći tabele i drugu ne-AI tehnologiju.

Za Gautama Khera, višeg direktora Vestern Digital-a, AI već ima praktični uticaj na IoT strategiju kompanije. „Kako da napravimo uređaje za skladištenje i učimo brzo?" „Kako osiguravamo kvalitet i prihode? Kako da postignemo brži pristup tržištu, manji utrošak vremena? Koristimo AI šeme kako bismo mogli da delujemo interno u razvojnim procesima, u istraživanjima i razvoju u našim fabrikama.

Ovaj važan skok signalizira da AI otvara vrata za profesionalnije i brže donošenje odluka koje značajno utiče na rezultate. To pomera fokus sa operativnih problema poput „Da li se oprema radi ili ne?“ na odluke o snabdevanju i potražnji, kvalitetu proizvoda, maloprodaji ili epidemijama bolesti u zdravstvenoj ustanovi.

Maureen Fleming, potpredsednica programa za inteligentnu automatizaciju procesa IDC-a se slaže sa Kherom. „Poboljšanje brzine osvežavanja podataka prikupljenih senzorima u kombinaciji sa AI proširuje sposobnost organizacije da se fokusira na trenutno planiranje, a istovremeno brzo identifikuje i rešava operativne probleme. Kombinacija dovodi do veće agilnosti i efikasnosti. „