Kompanija Apple pokreće svoju kreditnu karticu

Apple Card cilja da isporuči jednostavnost, privatnost i čvrstu integraciju sa iOS-om. Glasine su istinite - Apple izdaje svoju kreditnu karticu. Apple kartica obećava da će maksimalno iskoristiti privatnost, jednostavnost i (naravno) integraciju sa vašim iPhoneom. Možete se prijaviti za karticu sa Goldman Sachs karticom direktno sa svog uređaja (odmah će biti korisna), a pojaviće se u ažuriranoj verziji aplikacije The Wallet koja može prikazati najnovije račune, transakcije i istoriju potrošnje. Naravno, možete koristiti Messages za traženje korisničkog servisa. Bezbednost je iznenađujuće važna. Virtuelna verzija podataka kartice je pohranjena u istom iPhone sigurnosnom čipu koji upravlja Apple Pai-om, a Apple ne zna ništa o vašoj istoriji kupovine. Takođe obećava da Goldman Sachs neće deliti ili prodavati vaše podatke trećim stranama radi marketinga. Postoje finansijski podsticaji za korišćenje kartice. Tehnički ne postoje takse, čak ni međunarodne ili naknade izvan granica, kamatne stope su "niske" i postoje jasni programi nagrađivanja. Na primer, Daili Cash vam daje 2% gotovine istog dana kada napravite bilo koju kupovinu Apple Pai-a (3% ako je to za kupovinu od Apple-a), a ne čekate da se završi obračunski period.

Apple Card će biti napravljena od titanijuma, a lansira se u SAD ovog leta. Ima još mnogo nepoznanica, ali može se reći da je to neistražena teritorija za kompaniju.