Intel i5-6600K

199€ je realna cena za ovaj procesor ...