Huawei nagrađen za doprinos održivom razvoju

Kompanija Huawei osvojila je nagradu za najbolju praksu 2021. godine za doprinos održivom razvoju i ciljevima Ujedinjenih nacija. Nagrade godišnje dodeljuje dobrovoljna inicijativa Globalni dogovor Ujedinjenih nacija (UNGC) kompanijama koje su značajno uticale na održivi razvoj u Kini i na globalnom nivou.

Kao deo svoje kampanje Tehnologija za bolju planetu, Huawei je pokrenuo više projekata koji su podržali zaštitu životne sredine i borbu protiv klimatskih promena tokom prethodne godine. Kada je reč o sopstvenim proizvodima i rešenjima, Huawei je promovisao razvoj cirkularne ekonomije smanjenjem potrošnje sirovina, poboljšanjem efikasnosti korišćenja resursa i razvojem ekološki prihvatljivih materijala u fazi dizajna proizvoda. Hidrofobne prevlake kompanije za pakovanje telefona smanjile su korišćenje tradicionalnih prevlaka napravljenih od plastike za jednokratnu upotrebu za 46,3 tone na svakih deset miliona telefona.

Takođe, Huawei je nedavno skrenuo pažnju na energetski sektor, razvijajući digitalne energetske tehnologije koje su pomogle korisnicima da generišu 482,9 milijardi kWh zelene energije, uštedeći 14,2 milijarde kWh ove energije i smanjujući emisiju ugljen-dioksida za 230 miliona tona. Huawei se udružio i sa više međunarodnih organizacija u okviru svoje inicijative TECH4ALL za pokretanje serije projekata zaštite prirode, ekosistema i biodiverziteta. Kroz svoje inicijative i tehnologije, kompanija je uspešno smanjila sopstvene emisije ugljenika u 2021. godini, istovremeno pomažući klijentima i partnerima iz celog sveta da sprovode strategije niske emisije ugljenika.