Direktor Vibera kritikovao Fejsbuk i predložio zajedničko rešenje za zaštitu korisnika

Otvoreno pismo osnivača Fejsbuka Marka Zakerberga, koje je nedavno objavio Vol strit džornal – već je izazvalo brojne reakcije u svetu informativne tehnologije. Među prvima koji je elaborirao svoj kritični – ali i konstruktivni stav ovim povodom bio je Đamel Agaua, generalni direktor Vibera, sa željom da sumira stanje tržišta tehnologije usmerene ka potrošačima i da odredi etičku platformu po kojoj bi Fejsbuk – ali i svi drugi veliki „igrači" na informatičkoj sceni – trebalo da razvijaju svoje usluge i odnose sa korisnicima. Iznoseći zamerku da je ova industrija uskratila korisnicima odgovarajuću uslugu na razne načine, pre svega iz nedostatka obzira prema njihovim potrebama – Agaua kritikuje pohlepu kao glavni razlog zbog čega su neke kompanije razvile običaj da „izvrću" zakone i pravila zarad profilta (ako ih već otvoreno ne krše). Kako brojni nedavno objavljeni i dokazani primeri zloupotrebe podataka korisnika,  i pored toga što nesporno deluju negativno, ipak činjenično ne krše zakone  – oni predstavljaju devijaciju principa i duha koji bi trebalo da korisnike društvenih mreža i aplikacija pre svega poštuje kao – ljude, u skladu sa osnovnim moralnim kodeksom savremenog poslovnog sveta.

  Viberov poslovni kodeks je baziran na ubeđenju da je tehnologija za razmenu poruka nastavak slobode ljudskog izraza, kao osnovno ljudsko pravo – i da zbog toga treba da ostane besplatna – u svakom smislu!