Brži prenos broja - novi propisi olakšavaju život korisnicima mobilne telefonije

Početak avgusta obeležile su odlične vesti za sve korisnike mobilnih usluga u Srbiji. Novi propisi Regulatorne agencije za elektronske komunikacije i poštanske usluge (RATEL) stupili su na snagu i odmah duplo skratili proces prenosa broja iz jedne mreže u drugu sa četiri na samo dva dana.

RATEL-ove analize dosadašnjeg pravilnika pokazale su da postoje uslovi za unapređenje, te tako sada svi korisnici mobilnih usluga koji žele da prenesu broj iz jedne mobilne mreže u drugu to mogu da urade vrlo lako, u kraćem vremenskom roku. Takođe, novi pravilnik pruža mogućnost operatorima da između sebe efikasnije mogu da sprovedu postupak prenosa broja.

Od kada je pre deceniju omogućen prenos broja u Srbiji je preneto više od milion i po brojeva. Prema izveštajima RATEL-a tokom poslednje dve i po godine, najveći broj korisnika prelazi u A1 Srbija - u prvoj polovini ove godine, zabeleženo je preko 20.630 novih korisnika koji su se opredelili da, iz mreža drugih operatora mobilne telefonije, broj prenesu u A1 koji sada ima posebnu ponudu i svim novim korisnicima omogućava 6 meseci bez mesečne naknade za NEO23. Ovaj paket odgovara različitim životnim stilovima korisnika, sa tri moguće opcije – Travel, Joy i Protect, a do sada ga je izabralo čak 100.000 korisnika.

Benefiti za korisnike koje nova legislativa donosi su raznovrsni.

Novi pravilnik smanjuje šansu da se zahtev za prenosom broja odbije zbog sitnih razlika u adresama ili nazivima pretplatnika. Sada je matični broj (JMBG za fizičko lice i matični broj za pravno lice) ključan faktor prilikom procene ispravnosti zahteva.

Nova legislativa donela je i promene u vezi sa ugovornim obavezama između korisnika i operatora davaoca broja, koje više ne mogu da budu osnova za odbijanje zahteva za prenos broja. Pored toga, definisan je i izuzetak od toga, čime se izbegavaju različita tumačenja i olakšava odlučivanje o ispravnosti zahteva.

Još jedna novina u pravilniku odnosi se i na sve korisnike mobilnih usluga koji zbog posla imaju veći broj telefonskih brojeva. Naime, operatori su dužni da korisnicima dostave podatke o svim njihovim telefonskim brojevima, uz podatke o ugovoru i datumu isticanja ugovora za svaki od brojeva.

Zahtev za prenos broja će moći da se podnese i elektronskim putem.

Prenos broja moći će da se zakaže unapred sa tačno određenim datumom, a posebno je uređen i postupak prilikom prenosa velikih serija brojeva kod poslovnih korisnika.

Rokovi za proveru zahteva i izvršenje prenosa broja su skraćeni sa dva na jedan radni dan. Novi pravilnik propisuje da zahtev za prenos broja može da se podnese elektronskim putem i subotom, što do sada nije bio slučaj. Uz sve ove pogodnosti, polako se dolazi do cilja da se prenos broja završi u istom danu.