Aplikacije za razmenu poruka -ključ marketinškog uspeha

Aplikacije za razmenu poruka postale su neizostavni deo života svakog korisnika. Sve što se u poslednje vreme dešava upućuje na to da bi svaki iole više upućeni marketing profesionalac pod svoje prioritete morao da podvede tzv. „mesendžere“ – kroz koje bi mogao da podstiče lojalnost, prihode i bazu kupaca, klijenata ili korisnika – ističe Debi Doerti, (Debbi Dougherty), direktorka odeljenja B2B marketinga popularne aplikacije Rakuten Viber. Osnovne postave marketinga pretrpele su velike promene u poslednjih godinu i po dana. Sa pojavom brojnih novih aplikacija i ostalih inovativnih platformi, marketinški lideri su se našli pred izazovom da prepoznaju ključne tačke za dalju uticajnu i uspešnu komunikaciju sa postojećim i budućim korisnicima i kupcima. Iako su “oruđa” poput unapređene stvarnosti (AR), virtualne stvarnosti (VR) i digitalnih pomagala nove generacije pobudili dosta interesovanja, sve češći zaključak marketinških menadžera i stručnjaka je da su “tradicionalne” platforme najefektnije u postizanju željenih ciljeva.

Brojni izvori ukazuju na to da će trend sveopšteg korišćenja aplikacija za razmenu poruka na dnevnoj osnovi i dalje dobijati na snazi. Podaci koje su predstavila ciljna istraživanja ukazuju na to da već preko 150 miliona stanovnika SAD aktivno koristiti ovaj vid komunikacije – a da će više od polovine Amerikanaca to činiti do 2022. Ove informacije će sigurno biti posebno interesantne marketinškim menadžerima – kako bi široke baze korisnika mogle biti efikasno umrežene i angažovane na njima omiljeni način.