Analysis Mason i Huawei lansiraju 5G beli papir

Na Better World Samitu 2020, čiji je domaćin bila kompanija Huawei, Analysys Mason (globalna konlultantsko - istraživačka organizacija specijalizovana za telekomunikacije, medije i digitalne servise) i Huawei predstavili su 5G beli papir. Ovaj beli papir analizira 5G ulogu u povećanju energetske efikasnosti moblinih širokopojasnih mreža na temelju sve većih zahteva za digitalnim povezivanjem. On takođe istražuje na koji način će 5G dovesti vertikalne industrije u održiv digitalni svet povećavajući energetsku efikasnost i smanjujući emisiju ugljenika. Gospodin Ritchie Peng, direktor 5G linije proizvoda kompanije Huawei, je na ceremoniji otvaranja Samita rekao: “Kompanija Huawei intenzivno radi na poboljšanju 5G energetske efikasnosti kako bismo podržali održivi razvoj telekomunikacionih tehnologija.

Fokusirani smo i na to da maksimalno iskoristimo 5G potencijal i tako pomognemo vertikalnim industrijama da unaprede svoju energetsku efikasnost. Nastavićemo da blisko sarađijemo sa kupcima, partnerima i istraživačkim institutima kako bismo dalje procenjivali i istraživali ulogu 5G u jačanju energetske efikasnosti.“