Microsoft najavio promene na klimatskom planu

Microsoft je objavio da planira da ukloni sav ugljendioksid koji je stvorio kao kompanija od 1975. U saopštenju Microsofta kompanija navodi da planira da bude „negativna na ugljenik“ do 2030. godine, a povrh toga planira uklanjanje bilo kog ugljenika stvorenog kao kompanija od svoje 1975 godine. Kompanija je saopštila da će se obavezati da 1 milijarda dolara svom „klimatskom inovacijskom fondu“ za pomoć „agresivnom programu“ koji ima za cilj minimaliziranje klimatskih uticaja. Izvršni direktor Microsofta Satia Nadella rekla je: "Naučni konsenzus je jasan. Danas se svet suočava sa hitnom ugljeničnom krizom. Ako ne smanjimo emisije i temperature se i dalje penju, nauka nam kaže da će rezultati biti pogubni. " Nadella nastavlja i kaže: „Svako od nas će morati da preduzme mere, a to uključuje i preduzeća. Nijedna kompanija ne može sama da reši ovaj makro izazov, ali kao globalna tehnološka kompanija, mi imamo posebnu odgovornost da učinimo svoj deo. To je zašto danas objavljujemo novi ambiciozni plan za pomoć u rešavanju održivosti naše planete. " Prema Microsoftovoj „ugljen-negativnoj“ definiciji, kompanija planira da ukloni više ugljenika koje emituje godišnje.

Da bi to učinila, kompanija je rekla da će sarađivati sa „najboljom dostupnom naukom i najtačnijom matematikom“ da bi „ubrzala smanjenje i uklanjanje ugljenika“.