Više od polovine evropskih organizacija pretrpelo napade

Kako poslovna IT infrastruktura postaje sve složenija i uz kontinuiran razvoj pretnji, donosioci IT odluka smatraju da je sve teže zaštititi organizacije od sajber napada - više od polovine evropskih kompanija (54%) suočilo se sa najmanje jednim sajber napadom u poslednja 24 meseca, što je dovelo do neke vrste poremećaja u njihovim aktivnostima. Takođe, treba napomenuti da 20% donosilaca IT odluka navodi da napadači nisu ostavili tragove o svom identitetu u najskorijim napadima na njihove organizacije, što još jednom skreće pažnju na težak zadatak sajber istraživača. Ovi i drugi rezultati nalaze se u najnovijem istraživanju 1 kompanije Kaspersky Lab, koje ispituje situaciju u okviru evropskih organizacija iz perspektive sajber bezbednosti. Prema rečima donosilaca IT odluka u kompanijama iz Evrope, više od polovine (54%) organizacija suočilo se sa sajber napadima i njihovim posledicama u poslednja 24 meseca. Najčešći ishodi napada bili su: prekid usluga (31%), pitanje integriteta podataka (18%) i gubitak podataka (15%).

Organizacije u Velikoj Britaniji i Španiji suočavaju se sa najvećim rizicima, sa 64% ispitanika koji potvrđuju takva iskustva u protekle dve godine. Uprkos tradicionalno većim IT budžetima u odnosu na mala i srednja preduzeća - 64% velikih kompanija suočilo se sa sajber napadom koji je doveo do gore navedenih ishoda, naspram 45% malih i srednjih preduzeća.