US Robotics F/M 56K V.92 Internal, Software, Voice, RoHS (263093-OEM)

Ne podržava naš sistem za Call ID. Ostalo je ok