Udruženje CORE Grupa raspisuje konkurs za VIRTUELNU PRAKSU “ŠANSA ZA MLADE”

Virtuelna praksa je inovativni co-learning model koji ti daje novi vid besplatnog praktičnog i neformalnog učenja i omogućava da stečena znanja što bolje primeniš u poslovnom svetu i tako obezbediš svoje mesto na tržištu rada. Praksa je podeljena na 3 sektora - Eksterne komunikacije, HR i Community. Ali pre nego što budeš raspoređen u odgovarajući sektor prolaziš kroz 2 nedelje onboarding procesa gde je glavni fokus na istraživanju svojih potencijala i upoznavanju ostalih praktikanata. Kako je primarni fokus prakse na učenju, tvoj glavni zadatak tokom svog vremena provedenog na praksi će biti samo jedan: DA UČIŠ! :)

Tokom svog angažovanja na praksi, tvoj proces učenja će obuhvatati: Istraživanja - U zavisnosti od tvog sektora, na praksi ćeš istraživati teme koje su vezane za njegovu oblast delovanja. Izvršavanje zadataka - Ovde imaš priliku da se pokažeš, tako što ćeš sve do čega si došao u procesu istraživanja, primeniti na konkretnom primeru u simuliranom radnom okruženju. Radionice - Kroz kreativni pristup razmene znanja, osmišljen od strane edukatora na praksi, imaš priliku da stekneš dodatna zanja, pored svog radnog procesa.