Saopštenje za medije: Vojvođanska banka i OTP Grupa u potrazi za novim startap partnerima

OTP Banka iz Mađarske pokreće treću seriju svog međunarodnog startap programa pod nazivom OTP Startap Partnerski program koji je od sredine oktobra 2019. godine otvaren za prijave za sve startap kompanije sa razvijenim proizvodima spremnim za tržište, kao i skejlap kompanija. Svi zainteresovani će imati priliku da do 22. novembra konkurišu za treći međunarodni partnerski program OTP Grupe koji će startovati sledećeg proleća sa ciljem unapređenja saradnje između inovativnih kompanija i OTP Grupe. Po prvi put Vojvođanska banka u Srbiji učestvuje u programu, a takođe je identifikovala poslovne potrebe za aplikacije. Odabrane startap kompanije imaće priliku da sa Bankom sprovedu pilot projekte i da kasnije postanu dugoročni partneri OTP Grupe. Dobiće posvećenu podršku od rukovodioca banke, iskusnih mentora i stručnih partnera.

Predstojeće izdanje programa nudi startap i skejlap kompanijama koje budu konkurisale veće mogućnosti za razvoj poslovanja. Inicijativa je na nivou Grupe, tj. po prvi put pet supsidijara OTP bankarske grupe se pridružuje programu pored centrale iz Mađarske. Stoga će pilot projekat pored Mađarske biti sproveden u brojnim zemljama regiona Centralne i Istočne Evrope. Pored toga, pošto je cilj inicijative da što više startap kompanija postane dugoročan partner Grupe, nakon tromesečnog perioda pilot projekta programu se dodaje šestomesečni period razvoja proizvoda („rollout“) koji ima za cilj pružanje dalje podrške saradnji. Ova faza biće dostupna kompanijama sa najboljim performansama.