Samsung predstavio novu seriju štampača

Kompanija Samsung Electronics Ltd. predstavila je novu seriju štampača u boji i multifunkcionalnih štampača Xpress C430 i C480. Serija obuvata C430/430W jednofunkcionalne štampače u boji, C480/480W multifunkcionalne štampače koji mogu da štampaju, kopiraju i skeniraju i C480FN/C480FW 4-u-1 višefunkcionalne uređaje koji imaju faks kao dodatnu opciju. Kreirani za mala preduzeća i kućnu upotrebu (SOHO - eng. Small Office - Home Office, male kancelarije - kućne kancelarije, prim. prev.), za korisnike koji traže efikasnost i oslanjaju se na prenosive uređaje, ovi štampači dolaze sa opcijama kao što su sken-na-mejl i podrška za štampanje sa prenosivih uređaja.