Samsung izgradio prvi 128GB DDR4 modul korišćenjem TSV tehnologije

Samsung je objavio da je započeo masovnu proizvodnu 128GB DDR4 modula građenih korišćenjem TSV tehnologije koji su ujedno prvi u industriji DDR4 moduli ovog kapaciteta, pri čemu kompanija navodi da nova memorija predstavlja proboj kako po pitanju kapaciteta tako i energetske efiksnosti.

Novi memorijski moduli su namenjeni kako poslovnim serverima tako i centrima podataka. Napredna kola povezuju komponente čipa korišćenjem malene otvore vertikalno povezane elektrodama koje prolaze kroz otvore, čime se omogućava značajan napredak kada je reč o prenosu signala.