Proton baterije koriste jeftini ugljenik umesto litijuma

Veliki izazov za EV i revoluciju o obnovljivim izvorima energije je što su baterije koje su potrebni od litijuma, relativno retkog i skupog metala. Umesto fokusiranja na druge metale kao što je magnezijum, tim naučnika sa RMIT Univerziteta u Melburnu je shvatio da izgrađuje punjive "protonske" baterije od obilnog ugljenika i vode. Ukoliko se komercijalizuju, tehnologija bi mogla omogućiti jeftinije skladištenje kućišta ili mreža tipa Poverwall kako bi se oslonili na solarne panele ili vetrenjače. Baterije su hibrid između hemijske baterije i vodonične gorivne ćelije. Tokom punjenja, voda se deli kako bi proizvela protone, koji zatim prolaze kroz ćelijsku membranu i vezuju se za ugljenične elektrode, bez proizvodnje vodonika.

Da bi dodirnuo skladištenu energiju, jonovi vodonika se oslobađaju i gube elektrone za ponovno formiranje protona. Elektroni snabdevaju snagu, dok protone vodonika kombinuju se sa kiseonikom i drugim elektronima kako bi se ponovo formirale u vodu.