Profesionalno spasavanje podataka

Nepo System, kompanija kojoj je na prvom mestu zadovoljstvo klijenta i jedan od ciljeva da objedini što širi spektar usluga, u svom portfoliu usluga sa ponosom ističe da je jedna od svega par kompanija na našem tržištu koja može da pruži profesionalno spasavanje podataka. Sa laboratorijom gde se diskovi otvaraju u posebno kontrolisanim uslovima, softverima poslednje generacije i strogom kontrolom pristupa stavljajući akcenat na privatnost i bezbednost podataka, Nepo System već dugi niz godina sa velikom stopom uspešnosti spasava podatke sa različitih medija za skladištenje. Analiza trendova na tržištu pokazala je tendenciju porasta količine podataka koje kompanije smatraju od vitalnog značaja vrednih čuvanja, kao i povećan broj privatnih lica koja žele da sačuvaju svoje dragocene digitalne uspomene. S obzirom da je masovna proizvodnja medija za skladištenje dovela do toga da se za relativno malo novca može kupiti hard disk velikog kapaciteta ili ako je brzina primarna onda se opredeliti za SSD disk, čuvanje velike količine podataka ima uzlaznu putanju.

Takođe, ne mali broj krajnjih korisnika se opredeljuje za kombinaciju navedena dva gde SSD služi kao osnova za operativni sistem, a hard disk kao prostor gde se čuvaju velike količine dragocenih podataka.