Podrška smanjenju negativnih uticaja na životnu sredinu

Energetski efikasni, inovativni kućni aparati daju ključni doprinos većoj održivosti u domovima. Stoga kompanija Miele teži da nastavi sa povećavanjem nivoa energetske efikasnosti u okviru svih grupa proizvoda. Upravo objavljen izveštaj o održivosti prikazuje koliki je uspeh postignut u tom smislu. Na primer, 99% svih Miele mašina za pranje veša dobilo je najbolju A+++ ocenu za energetsku efikasnost, čak su i prevazišle planiranu performansu za 50%. Izveštajem o održivosti za 2019, a kojim su obuhvaćene dve poslovne godine (2016/17. i 2017/18), stavljen je akcenat na 15 strateških ciljeva održivosti uključujući ekološke performanse kompanije Miele, dijalog sa korisnicima, individualni pristup njihovim potrebama, te digitalizacija proizvoda. Krajem 2017. godine, kompanija Miele je dobila poželjno priznanje za ekološki dizajn koje dodeljuje Savezna Republika Nemačka (German Federal Eco Design Award) za ove modele i njihovu izuzetnu energetsku efikasnost. U okviru komercijalnog sektora, kompanija Miele je tokom posmatranog perioda lansirala asortiman Performance Plus modela. Ove snažne mašine za pranje veša koriste oko 20% manje vode i 30% manje energije od svojih prethodnica, što je rezultat postignut kombinacijom posebno razvijenog tehničkog dizajna i novog procesa pranja.

Ovakve inovacije promovišu napredak u oblasti u kojoj postoji sve manje prostora za dalja unapređenja energetske efikasnosti. Pored toga, želja za većom efikasnosti i održivosti često je u neskladu sa rastućim zahtevima u smislu performanse i udobnosti. SingleWash predstavlja inteligentno rešenje koje prikazuje način na koji se pomenute suprotnosti mogu dovesti u međusobni sklad.