Pet novih Sierra AirCard 3G modema

Sierra Wireless je dodala pet novih AirCard 3G modema svojoj liniji proizvoda uključujući modele AirCard 503, AirCard USB 308/309 i AirCard USB 301/302. Modeli 503, 309 i 308 podržavaju HSPA+ mreže velike brzine omogućavajući maksimalnu brzinu preuzimanja od 21Mbps. Model 503 poseduje 2-u-1 dizajn koji odgovara kako PC card tako i ExpressCard slotovima. Modeli AirCard 308 i 309 su USB modemi manje forme koji se povezuju putem eksternog USB porta. AirCard 308 podržava 850, 1900 i 2100 MHz HSPA+ mreže dok AirCard 309 poseduje podršku za 900 i 2100MHz mreže. AirCard 301 i 302 USB modemi podržavaju sporije HSPA mreže sa maskimalnim brzinama do 7.2Mbps.