Modemom na 100Mbps!!!

Aztech Systems Ltd, komanija iz Singapura poznata po uređajima za voice i data komunikaciju, predstavila je danas prvi modem na svetu koji ima mogućnost da se ‘nakači’ na 100Mbps, što je ekvivalentno brzini prosečne UTP računarske mreže. Reč je o VDSL modemima (VDSL300E) koji se međusobno povezuju na ovoj brzini putem obične telefonske linije, princip je isti kao i kod ADSL-a, ali je rastojanje ograničeno na ‘samo’ 1,26 kilometara. Ovaj modem otvara mogućnost pravljenja brze računarske mreže po različitim spratovima u kući korišćenjem telefonskih RJ-11 konektora, bez mešanja sa postojećom telefonskom linijom, a kao osnovni protokol se koristi standardni TCP/IP. Za povezivanje sa računarom VDSL300E koristi standardni USB 2.0 port, a dodatna podešavanja modema nisu potrebna. Ovde prvi put dolazi do izražaja Plug’n’Play tehnologija, koja postoji od 1997. godine.