Masovna proizvodnja Samsung 4GB DRAM koji koristi HBM2 interfejs

Samsung je započeo masovnu proizvodnju u industriji prvog 4GB DRAM paketa baziranog na drugoj generaciji High Bandwidth Memory (HBM2) interfejsa koji će se koristiti u okviru naprednih grafičkih i mrežnih sistema, kao i poslovnih servera.

Novo HBM2 rešenje nudi do sedam puta brže performanse u poređenju sa trenutnim ograničenjem DRAM performansi uz unapređenu energetsku efikasnost. I AMD i NVIDIA će koristiti HBM2 memoriju na sledećoj generaciji svojih GPU arhitektura.