Lucent V.92 56K Soft

Najjeftiniji i najbolji modem za naše centrale, dugo ga koristim i nisam imao nijedan problem.