LG najavio kadrovske i organizacione promene u cilju povećanja konkurentnosti

Kompanija LG Electronics (LG) najavila je imenovanje novog direktora kompanije LG Mobile Communications, novog tehnološkog direktora i direktora globalnog marketinškog centra, u okviru sveobuhvatne reorganizacije sa ciljem boljeg odgovora na nadolazeće izazove. Sa istim ciljem, najavljeno je i osnivanje business-to-business (B2B) kompanije, kojom će se proširiti uspešne komercijalne operacije i konsolidovati postojeće B2B funkcije u okviru operativnih segmenata kompanije. Hwang Jeong-hwan je postavljen za predsednika i izvršnog direktora kompanije LG Mobile Communications, dok trenutni predsednik Juno Cho preuzima novu ulogu unutar matične kompanije. Gospodin Hwang, koji poseduje godine iskustva u odeljenju za istraživanje i razvoj, bio je blisko uključen u razvoj jednog od prvih LG smart telefona 2009. godine kao direktor Laboratorije za multimedijalna istraživanja i razvoj.

Dr Park Il-pyung, dosadašnji direktor LG Softverskog centra preuzeće ulogu tehnološkog direktora kompanije, dok će trenutni tehnološki direktor, dr Skott Ahn, otići na novu poziciju.