Intracom Telecom isporučuje svoje vodeće FWA rešenje provajderu Open Fiber u Italiji

Intracom Telecom, globalni proizvođač telekomunikacionih sistema i rešenja, danas je objavio da je Open Fiber, jedan od najvećih provajdera optičkih mreža u Italiji, izabrao upravo Intracomovo rešenje koje se odnosi na fiksni bežični pristup (Fixed Wireless Access - FWA) u okviru projekta razvoja ruralnog ultra-širokopojasnog pristupa za „digitalno nerazvijena“ područja u zemlji. Ambiciozan plan Open Fiber-a predviđa isporuku ultra-širokopojasnih servisa u oko 20 miliona domaćinstava u svakoj od 20 italijanskih regija. U udaljenim i ruralnim područjima ili područjima sa retkom naseljenošću, intenzivno će se koristiti FWA tehnologija s kojom je Intracom Telecom pobedio na tenderu. Ova visokokvalitetna širokopojasna infrastruktura je ključna za italijansku ekonomiju i društvo. Građani će imati koristi od neograničenog pristupa mrežama najviših performansi koje će biti opremljene najboljom tehnologijom - WiBAS rešenjem Intracom Telecoma.

FWA tehnologija je jedina koja omogućava brzu implementaciju na mestima sa minimalnom telekomunikacionom infrastrukturom, a WiBAS 26/28 GHz platforma Intracom Telecoma je jedina koja može ponuditi ultra-širokopojasne kapacitete. Platforma je dizajnirana za pružanje usluga na brzinama koje se mogu uporediti sa brzinama optičkih vlakana, a sa neuporedivo kraćim vremenom implementacije. FWA platforma Intracom Telecoma sadrži napredne algoritme za dinamičko deljenje dostupnih resursa, maksimiziranje broja pretplatnika kojima se istovremeno pruža usluga, kao i automatizaciju za pomoć i ubrzanje instalacije terminalnih uređaja i aktivaciju servisa. Sa veoma visokom pouzdanošću, jednostavnim dizajnom i malim gabaritima, komponente WiBAS platforme poseduju visoku pouzdanost i se lako instaliraju i održavaju u nepristupačnim oblastima.