IBM Cloud unapređuje poslovanje kompanija u regionu jugoistočne Evrope

Sve veći broj kompanija u jugoistočnoj Evropi usvaja cloud tehnologije. Iako se češće implementiraju privatna cloud rešenja, gotovo polovina ispitanih kompanija se odlučuje za hibridna multi cloud rešenja. Bez obzira na oblast poslovanja, kompanije iz jugoistočne Evrope brzo usvajaju cloud kao platformu u okviru digitalne transformacije i uviđaju njen potencijal za stvaranje nove poslovne vrednosti. Na osnovu istraživanja koje je sprovela kompanija IDC (*Percepcija i korišćenje cloud računarstva i veštačke inteligencije u jadranskom regionu), tehnologije cloud računarstva su dosledno prihvaćene u regionu jugoistočne Evrope, jer kompanije žele da ubrzaju svoju digitalnu transformaciju. Kompanije iz oblasti finansija i telekomunikacija prednjače kada je reč o korišćenju ovih tehnologija. Oko 20 odsto kompanija širom jadranskog regiona planira da implementira cloud rešenja u narednih godinu dana.

Trenutno su najpopularnija privatna cloud rešenja, ali je uočeno i da kompanije sve više prelaze sa privatnih na javne platforme, pa trećina ispitanih kompanija navodi da su u procesu implementacije neke od formi javnih cloud rešenja u predstojećoj godini. Pored toga, 44 odsto kompanija se opredelilo za hibridna multi cloud rešenja.