HDMI 2.1 specifikacije objavljene - kvalitetnije boje, brže osvežavanje, 10K video

HDMI Forum (grupa zadužena za razvoj HDMI-a) izdala je novu verziju standarda. Ne dozvolite da vas prevare - HDMI 2.1 je ogroman skok preko HDMI 2.0, čak iako će neke od njegovih prednosti trajati godinama da bi ih dovele na tržište. U stvari, HDMI 2.1 izgleda da pakuje svaku vrstu vizuelnog poboljšanja koje bi svako mogao tražiti. Čak i kada je HDMI 2.1 bude usvojen u hardveru, proći će dosta vremena pre nego što vidimo određeni sadržaj za to. Studiiski i televizijska televizija su i dalje zauzeti sa 4K. Podrška HDR-a u emisijama i filmovima dolazi, ali 4K i HDR su i dalje velike i napredne funkcije koje danas nisu integrisane u mnoge proizvode. 8K i 10K video sadržaj ili sadržaj na 60-120Hz koji HDMI 2.1 može da gura, neće se pojaviti već dugo vremena osim ako radite u AV poslovanju.

U svakom slučaju, HDMI 2.1 je ogroman preskok iznad prethodnih standarda. Ne bi trebalo da vas tera da kupite 4K TV u kratkom roku, jer znamo da je stvarno usvajanje standarda gotovo sigurno najmanje godinu dana. Ali to će biti lepa karakteristika kada konačno nadogradite.