Google testira globalno video play-pause dugme za Chrome

Google bi uskoro mogao dodati dugme za reprodukciju / pauzu svom Chrome pretraživaču koji bi omogućio pauziranje ili reprodukciju video zapisa u bilo kom tabu. Nedavno izdanje Chrome-ove Canary razvojne verzije ima novu funkciju pod nazivom Global Media Controls, koju vide Techdows, ZDNet i drugi. Kada je omogućena, ikona za reprodukciju će se pojaviti pored URL-a (pored zvezde sa oznakama) ako se video reprodukuje na bilo kojoj kartici. Klikom na njega, pojavljuje se veća kontrola koja vam omogućava pauzu, reprodukciju ili preskakanje napred / nazad bez pravog odlaska na sam video. Ova funkcija može biti naročito pogodna za zaustavljanje bilo kakvih neugodnih automatskih reprodukcija video zapisa ili za kontrolu YouTube videa ako se prebacite na drugi tab.

To bi takođe bila dobrodošla promena, s obzirom na to da je Google nedavno uklonio mogućnost isključivanja taba klikom na ikonu zvučnika, iako još uvek možete desnim tasterom miša da kliknete na tab da biste trajno utišali sajt.